ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ (ไทจง)

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ (ไทจง)

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)

รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน)

รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน)

รหัสทัวร์ TP10337

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป EP.2

เส้นทาง : ไต้หวัน ,

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
EVA Air logo
อีวีเอแอร์

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ (ไทจง)อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อน (เป่ยโถว)อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
2 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน)
4 ช้อปปิ้ง :ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว (เจียอี้)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)ร้านคอสเมติก (ไทเป)
3 อาหาร :อาหารพื้นเมืองสไตล์ไต้หวันเมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
อ. 30 เม.ย. 24ส. 4 พ.ค. 24
฿21,990
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบิน เถาหยวน - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ (ไทจง) - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว (เจียอี้)
วันที่ 3
เมืองเจียอี้ - อาหารพื้นเมืองสไตล์ไต้หวัน - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้) - รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน) - เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)
วันที่ 4
เมืองไทเป - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน) - เมืองเป่ยโถว - พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อน (เป่ยโถว) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 5
ร้านคอสเมติก (ไทเป) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง) - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป) - เมนูพิเศษซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - สนามบิน เถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2CHIAYI KING HOTEL, CHIAYI หรือเทียบเท่า3
3STAY HOTEL, TAICHUNG หรือเทียบเท่า4
4CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI หรือเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ