รหัสทัวร์ TP10097

SPHZ-M12.FLASH PENANG MALAYSIA 3D2N (FY) DEC-MAR 2024

เส้นทาง : มาเลเซีย , เมืองปีนัง

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 3
FIREFLY AIRLINE logo
ฟลายไฟร์ฟลาย

ไฮไลน์ทัวร์

2 สถานที่ :ปีนังฮิลล์วัดเค็ก ลก ซี
1 กิจกรรม :ชมเมืองจอร์จทาวน์
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
วันที่ 2
ปีนังฮิลล์ - วัดไชยมังคลาราม - ชมเมืองจอร์จทาวน์
วันที่ 3
วัดเค็ก ลก ซี - มัสยิดลอยน้ำปีนัง - Queensbay Mall - สนามบินนานาชาติปีนัง - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1Cititel Express Penang 3
2Cititel Express Penang 3
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ