คลองโอตารุ

คลองโอตารุ

พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี

พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี

พระใหญ่ไดบุทสึ

พระใหญ่ไดบุทสึ

รหัสทัวร์ TP10266

ฮอกไกโด ซับโปโร ฮาโกดาเตะ โอตารุ

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองซัปโปโร - เมืองฮาโกดาเตะ - เมืองโอตารุ - ฮอกไกโด

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Thai Airway logo
การบินไทย

ไฮไลน์ทัวร์

4 สถานที่ :พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรีอุทยานโมอายพระใหญ่ไดบุทสึคลองโอตารุ
2 ช้อปปิ้ง :ทานุกิโคจิมิตซุย เอาท์เล็ต ซัปโปโร
1 อาหาร :บุฟเฟต์ขาปูสามอย่าง
วันอิสระ 1 วัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 19 เม.ย. 24พ. 24 เม.ย. 24
฿49,990
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 20 เม.ย. 24พฤ. 25 เม.ย. 24
฿49,990
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 24 เม.ย. 24จ. 29 เม.ย. 24
฿49,990
เต็ม
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 26 เม.ย. 24พ. 1 พ.ค. 24
฿50,990
เต็ม
ติดวันหยุด 3 วัน
ส. 27 เม.ย. 24พฤ. 2 พ.ค. 24
฿50,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - เมืองฮาโกดาเตะ - ป้อมโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - เนินฮาจิมันซากะ
วันที่ 3
ศาลาประชาคมเก่าของฮาโกดาเตะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - ทานุกิโคจิ
วันที่ 4
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - พระใหญ่ไดบุทสึ - อุทยานโมอาย - มิตซุย เอาท์เล็ต ซัปโปโร - บุฟเฟต์ขาปูสามอย่าง
วันที่ 5
อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2Hakodate Area Hotel หรือเทียบเท่า3
3Sapporo Area Hotel หรือเทียบเท่า3
4Sapporo Area Hotel หรือเทียบเท่า3
5Sapporo Area Hotel หรือเทียบเท่า3
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ