เทพเจ้ากับที่เที่ยว

5 สถานที่เที่ยวอันศักดิ์สิทธิกับความเชื่อเรื่องเทพเจ้า

ความเชื่อเรื่องเทพเจ้ามีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาหลายศตวรรษ โดยศาสนาชินโตเป็นศาสนาพื้นเมืองของญี่ปุ่น ที่มีความเชื่อเรื่องเทพเจ้า หรือ "คามิ" อยู่มากมาย คามิเหล่านี้สิงสถิตอยู่ในธรรมชาติ เช่น ภูเขา ต้นไม้ แม่น้ำ ทะเล รวมไปถึงสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ข้าว เกลือ กระดาษ แต่ละคามิมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันไป ชาวญี่ปุ่น นับถือและบูชาคามิ เพื่อขอพรให้ชีวิตราบรื่น ปลอดภัย ประสบความสำเร็จ รวมไปถึงการขอบคุณคามิสำหรับสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธนิกายชินโตเป็นศาสนาพื้นเมือง ทำให้ผู้คนมีความเชื่อเรื่องเทพเจ้า โยไค และภูติผีวิญญาณมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ เทพเจ้าสำหรับศาสนาชินโตจึงสิงสถิตอยู่ในหลากหลายพ้นที่ในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ลม น้ำ ทะเล ต้นไม้ ป่า ดวงอาทิตย์ แสงสว่างเป็นต้น โดยจะมีความเชื่อที่ว่าศาลเจ้า หรือ “จินจา(JinJa)” เป็นสถานที่พักผ่อนของเหล่าเทพและวิญญาณ ในทุกๆปีผู้คนก็จะออกมาจัดงานเทศกาล  เพื่อเป้นการขอบคุณเทพเจ้าที่คอยช่วยเหลือดูแล และอวยพรให้เทพเจ้าช่วยปกป้องคุ้มครองเจอแต่เรื่องดีๆต่อไป

Fushimi Inari
Fushimi Inari
  1. ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ จังหวัดเกียวโต

เสาประตูโทริอิสีแดง และจิ้งจอกสีขาวถือเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงของที่นี้ โดยเป็นศาลเจ้าที่อุทิศให้กับเทพเจ้าอินาริ หรือ เทพเจ้าจิ้งจอกเป็นเทพเจ้าแห่งการเพาะปลูกข้าว และความสำเร็จ เทพอินาริมักถูกพรรณนาว่าเป็นชายหรือหญิงชรา แต่บางครั้งก็ปรากฏเป็นสุนัขจิ้งจอก จิ้งจอกถือเป็นผู้ส่งสารของอินาริและมักถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของโชคและความเจริญรุ่งเรือง ถือเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดหากคุณมาเยือนยังเมืองเกียวโต นอกจากจะได้ภาพสวยๆกลับบ้านไปแล้วยังได้โชคลาภกลับไปด้วย 

ศาลเจ้าอิซุมะ ไทชะ
ศาลเจ้าอิซุมะ ไทชะ

2. ศาลเจ้าอิซุมะ ไทชะ จังหวัดชิมาเนะ

เป็นศาลเจ้าชินโตที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าโอคุนินุชิ โนะ โอคามิ เทพเจ้าแห่งการแต่งงาน ความสัมพันธ์ และโชคลาภ ตามตำนานญี่ปุ่น เทพเจ้าโอคุนินุชิ โนะ โอคามิ เป็นผู้สร้างแผ่นดินญี่ปุ่นและปกครองดินแดนอิซุโมะ เทพเจ้าองค์นี้มีบทบาทสำคัญในตำนานหลายเรื่อง เช่น ตำนานการสร้างประเทศญี่ปุ่น ตำนานกระต่ายขาวแห่งอินาบะ และตำนานการแข่งขันกับเทพเจ้าซูซาโนโอะ สำหรับผู้คนที่มาเที่ยวที่ศาลเจ้านี้เชื่อกันว่า เทพเจ้าจะให้พรเรื่องของการห้พบเนื้อคู่ สมรสอย่างมีความสุข และสร้างครอบครัวที่อบอุ่น และ เชือกชิเมะนะวะขนาดใหญ่ที่แขวนอยู่หน้าประตูศาลเจ้ามีพลังในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและนำโชคลาภมาสู่ผู้คน

 ศาลเจ้าอิเสะ
ศาลเจ้าอิเสะ

3. ศาลเจ้าอิเสะ จังหวัดมิเอะ 

เป็นศาลเจ้าชินโตที่เก่าแก่ประกอบไปด้วยศาลเจ้า 125 แห่ง แบ่งออกเป็น 2 เขตหลัก คือ ศาลเจ้าใน (Naiku) และ ศาลเจ้านอก (Geku) โดยมีเทพเจ้าสององค์สถิตอยู่ ชื่อ เทพเจ้าAmaterasu Omikami สถิตอยู่ในศาลเจ้าด้านใน เชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของจักพรรดิญี่ปุ่น และ เทพเจ้า Toyouke Omikami ที่อยู่ศาลเจ้าด้านนอก ให้พรในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และอาหาร

หากมาขอพรที่ศษลเจ้านี้จะได้รับพรด้านโชคลาภ และ ความเจริญ่งเรือง

4. วัดอาซากุสะ จังหวัดโตเกียว

หรือที่รู้จักกันในชื่อ วัดเซนโซจิ เป็นวัดพุทธนิกายมหายานที่เก่าแก่และโด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว โดยมี

พระโพธิสัตว์กวนอิม (Kannon Bosatsu) เทพเจ้าแห่งความเมตตาและความกรุณา ประดิษฐานอยู่ภายในวัด เป็นที่เคารพสักการะของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก เชื่อกันว่าการรดน้ำพระโพธิสัตว์กวนอิม จะช่วยขจัดโรคภัยไข้เจ็บและนำโชคลาภมาสู่ผู้คน

ฟูจิน (Fūjin) เทพเจ้าแห่งสายลม และ ไรจิน (Raijin) เทพเจ้าแห่งสายฟ้า รูปปั้นของทั้งสององค์อยู่ด้านหน้าประตูคามินาริมง (Kaminarimon) ประตูทางเข้าหลักของวัด โดย เทพเจ้าแห่งสายลมมักถูกพรรณว่าเป็นชายร่างกำยำ ใส่ชุดหนังสัตว์ ถือกระสอบลมเชื่อกันว่าสามารถควบคุมลม ฟ้าร้อง และพายุ เป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจและความเปลี่ยนแปลง ส่วนเทพเจ้าแห่งสายฟ้า ไรจิน มักถูกวาดภาพเป็นชายร่างกำยำ ใส่ชุดหนังสัตว์ ถือกลอง เชื่อกันว่าสามารถควบคุมสายฟ้า ฟ้าร้อง และพายุ เป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจและความโกรธ ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่า ฟูจินและไรจิน เป็นผู้พิทักษ์วัดอาซากุสะ ป้องกันวัดจากภัยพิบัติ นั้นเอง

ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ
ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ

5. ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ จังหวัดฮิโรชิม่า 

มีเทพอยู่ด้วยกันสามองค์ ได้แก่ Tagirihime-no-mikoto เทพแห่งท้องทะเล Ichikishimahime-no-mikoto เทพแห่งการเกษตร และ Takitsuhime-no-mikoto เทพแห่งการปกครอง 

โดยประตูโทริอิสีแดง ขนาดใหญ่ของศาลเจ้าอิสึคุชิมะ เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุด  โดยเฉพาะเมื่อน้ำขึ้นและดูเหมือนว่าประตูจะลอยอยู่กลางทะเล เชื่อกันว่าศาลเจ้าอิสึคุชิมะ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนมาสักการะเพื่อขอพรเรื่องความสุข ความสำเร็จ และความปลอดภัย  และถ้าหากลอดผ่านเสาโทริอิ จะช่วยชำระล้างร่างกายและจิตใจอีกด้วย

 

บทความแนะนำ

เที่ยวญี่ปุ่นหน้าร้อน ไปเที่ยวไหนดี?
ทัวร์ป๊อปพาเที่ยว

เที่ยวญี่ปุ่นหน้าร้อน ไปเที่ยวไหนดี?

ทัวร์ป๊อป·02 ก.พ. 2024
โอกินาว่า :  ฮาวายใกล้ๆไม่ต้องไปถึงเมาดีฟ
ทัวร์ป๊อปพาเที่ยว

โอกินาว่า : ฮาวายใกล้ๆไม่ต้องไปถึงเมาดีฟ

ทัวร์ป๊อป·29 ก.พ. 2024

ทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ