ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ใต้หวัน สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ตลาดกลางคืน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ, หรือหมู่บ้านประวัติศาสตร์จิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน ตึกไทเป ชาไต้หวัน

ค้นพบ : 30 แพ็คเกจ
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP10923
ไต้หวัน
TTN PLUS

ซุปตาร์...ไทเป เทใจให้เราพาไปเที่ยว !! 5 วัน 4 คืน (APR - OCT 24) บินเช้า-กลับบ่าย

โรงแรม4
มื้ออาหาร8
แอร์เอเชียAir Asia logo
ไฮไลท์เมืองไทเป, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง), วัดเหวินหวู่ (หนานโถว), ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี), อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้), โรงละครแห่งชาติไถจง, เมืองเถาหยวน, เมืองหนานโถว, เมนูปลาประธานาธิบดี (ไต้หวัน), ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป), ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป), หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง), วัดหลงซาน (ไทเป), เมืองเจียอี้, หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ (เจียอี้), ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว (เจียอี้),
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
5 วัน 4 คืนเริ่มต้น฿22,888
฿20,888
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP10358
ไต้หวัน
BEST INTER

มหัศจรรย์..UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน

โรงแรม3
มื้ออาหาร9
ไทยไลอ้อนแอร์THAI LION AIR logo
ไฮไลท์อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป), หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง), วัดหลงซาน (ไทเป), เมืองเถาหยวน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี), วัดเหวินหวู่ (หนานโถว), เมนูปลาประธานาธิบดี (ไต้หวัน), เมืองเจียอี้, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้), โรงละครแห่งชาติไถจง, เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน), ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป), ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป), ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป),
พ.ค. / มิ.ย.
5 วัน 4 คืนเริ่มต้น
฿19,999
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP10361
ไต้หวัน
BEST INTER

มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม

โรงแรม4
มื้ออาหาร6
ไชนาแอร์ไลน์China Airlines logo
ไฮไลท์ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมทะเลสาบสุริยัน, หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง), หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป), วัดหลงซาน (ไทเป), หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง), ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง), เมนูปลาประธานาธิบดี (ไต้หวัน), เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน), เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน), เมืองหนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี), วัดเหวินหวู่ (หนานโถว), ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป), เมืองไทเป, ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป), เมืองไทจง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ,
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
4 วัน 3 คืนเริ่มต้น
฿20,999
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP10351
ไต้หวัน
BEST INTER

มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู Full Service

โรงแรม3
มื้ออาหาร6
สตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์Starlux Airlines logo
ไฮไลท์วัดหลงซาน (ไทเป), หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง), ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี), วัดเหวินหวู่ (หนานโถว), อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป), ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป), เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน), เมืองไทจง, เมืองหนานโถว, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สนามบินเชียงใหม่, เมืองไทเป, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป),
มิ.ย. / ต.ค.
4 วัน 3 คืนเริ่มต้น
฿18,999
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP10353
ไต้หวัน
BEST INTER

มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม นั่งกระเช้าชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

โรงแรม3
มื้ออาหาร9
อีวีเอแอร์EVA Air logo
ไฮไลท์หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป), ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมทะเลสาบสุริยัน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี), บินตรงเชียงใหม่, สนามบินเชียงใหม่, โรงละครแห่งชาติไถจง, เมืองไทจง, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง), กลอเรีย เอาท์เล็ท, วัดเหวินหวู่ (หนานโถว), เมนูปลาประธานาธิบดี (ไต้หวัน), เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน), เมืองหนานโถว, ชิมชาอู่หลง(หนานโถว), เมืองไทเป, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, วัดหลงซาน (ไทเป), ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป), เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน), ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป), อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป),
มิ.ย.
5 วัน 4 คืนเริ่มต้น
฿23,999
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP10759
ไต้หวัน
BEST INTER

มหัศจรรย์..TAIWAN มหานครแห่งเมืองสีสัน

โรงแรม3
มื้ออาหาร6
ไทยไลอ้อนแอร์THAI LION AIR logo
ไฮไลท์วัดเหวินหวู่ (หนานโถว), ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป), วัดหลงซาน (ไทเป), อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป), เมืองหนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี), ชิมชาอู่หลง(หนานโถว), เมืองไทเป, เมนูเสี่ยวหลงเปา (เซี่ยงไฮ้), ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป), ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง), หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง), เมืองเถาหยวน,
พ.ค. / มิ.ย.
4 วัน 3 คืนเริ่มต้น
฿16,999
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP10774
ไต้หวัน
BEST INTER

มหัศจรรย์..TAIWAN เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค

โรงแรม4
มื้ออาหาร6
ไทยไลอ้อนแอร์THAI LION AIR logo
ไฮไลท์อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป), ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี), วัดเหวินซู (เฉิงตู), ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่ (หนานโถว), เมืองไทจง, เมืองไทเป, วัดหลงซาน (ไทเป), ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป), ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง), หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง),
พ.ค. / มิ.ย.
4 วัน 3 คืนเริ่มต้น
฿18,999
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP10801
ไต้หวัน
BEST INTER

มหัศจรรย์ TAIWAN บินคุ้ม..เที่ยวครบทุกไฮไลท์

โรงแรม4
มื้ออาหาร7
ไทยเวียตเจ็ทTHAI VEITJET AIR logo
ไฮไลท์ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี), ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง), วัดเหวินหวู่ (หนานโถว), ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป), อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป), วัดหลงซาน (ไทเป), หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง), อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป), ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, เมืองไทจง, เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน), เมืองหนานโถว, เมนูปลาประธานาธิบดี (ไต้หวัน), เมืองไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป), เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน),
พ.ค. / มิ.ย.
4 วัน 3 คืนเริ่มต้น
฿16,999
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP10805
ไต้หวัน
BEST INTER

มหัศจรยย์ TAIWAN เที่ยว 2 อุทยาน

โรงแรม3
มื้ออาหาร9
ไทยไลอ้อนแอร์THAI LION AIR logo
ไฮไลท์ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี), ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง), วัดเหวินหวู่ (หนานโถว), อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป), อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป), วัดหลงซาน (ไทเป), หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง), ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง), เมืองหนานโถว, เมนูปลาประธานาธิบดี (ไต้หวัน), เมืองเจียอี้, ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว (เจียอี้), อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้), รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน), โรงละครแห่งชาติไถจง, เมืองไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป), เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน), ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป), เมืองเถาหยวน,
พ.ค. / มิ.ย.
5 วัน 4 คืนเริ่มต้น
฿18,999
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP10837
ไต้หวัน
BEST INTER

มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์

โรงแรม4
มื้ออาหาร10
ไทยเวียตเจ็ทTHAI VEITJET AIR logo
ไฮไลท์อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป), ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป), อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป), ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี), วัดหลงซาน (ไทเป), ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง), ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, เมืองไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป), โรงละครแห่งชาติไถจง, เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน), เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่ (หนานโถว), อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้), รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน), เมนูปลาประธานาธิบดี (ไต้หวัน), ไอศกรีมร้านมิยาฮาร่า (ไทจง), เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน),
พ.ค. / มิ.ย.
5 วัน 4 คืนเริ่มต้น
฿18,999
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP10874
ไต้หวัน
BEST INTER

มหัศจรรย์..TAIWAN บินคุ้ม ชมสวนดอกไม้จงเช่อ

โรงแรม4
มื้ออาหาร10
ไทยเวียตเจ็ทTHAI VEITJET AIR logo
ไฮไลท์วัดหลงซาน (ไทเป), ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ (ไทจง), รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน), หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง), อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป), ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี), วัดเหวินหวู่ (หนานโถว), ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป), เมืองไทเป, เมืองเจียอี้, เมืองไทจง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, เมืองเถาหยวน, เมืองหนานโถว, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้), ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป), เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน), พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า, กลอเรีย เอาท์เล็ท,
พ.ค. / มิ.ย.
5 วัน 4 คืนเริ่มต้น
฿19,999
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP10877
ไต้หวัน
BEST INTER

มหัศจรรย์..TAIWAN TAROKO เที่ยวเมืองธรรมชาติแห่งเกาะไต้หวัน

โรงแรม3
มื้ออาหาร7
ไทยเวียตเจ็ทTHAI VEITJET AIR logo
ไฮไลท์เมืองไทเป, อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง), อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป), ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป), กลอเรีย เอาท์เล็ท, วัดหลงซาน (ไทเป), ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป), เมืองฮวาเหลียน, เมืองเถาหยวน,
พ.ค. / มิ.ย.
4 วัน 3 คืนเริ่มต้น
฿18,999
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ