ทัวร์จีน

ทัวร์จีน อารยธรรมอันยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์แห่งจีนกับทัวร์ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่หลากหลาย แพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม เมืองโบราณหลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกีล่า จางเจียเจี้ย

เส้นทาง : shagrila
ค้นพบ : 13 แพ็คเกจ
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP10239
จีน
TTN PLUS

ซุปตาร์...ลี่เจียงเข่ออ้าย 6 วัน 5 คืน, บินบ่าย กลับสาย, (NOV 2023 - MAR 2024)

โรงแรม4
มื้ออาหาร16
รุยลี่ แอร์ไลน์Ruili Airlines logo
ไฮไลท์เมืองคุนหมิง, เมืองลี่เจียง, เมืองแชงกรีล่า, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, เมืองต้าหลี่, เมืองโบราณต้าหลี่, วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่), วัดหยวนทง (คุนหมิง), ถนนคนเดินจินปี้ลู่, ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก (คุนหมิง), ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า), เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า, นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียง, สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง), เมืองโบราณลี่เจียง, วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า), ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง), นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก, ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง), โชว์จางอี้โหม่ว ลี่เจียงอิมเพรสชั่น,
ธ.ค.
6 วัน 5 คืนเริ่มต้น
฿23,888
listing tour gallery
ทัวร์ไฟไหม้/ทัวร์ลดราคา
รหัสทัวร์ TP11019
จีน
TTN PLUS

ซุปตาร์...ไท่กว๋อเหรินอินคุนหมิง 5 วัน 4 คืน, (ไม่ลงร้าน) ,APR - JUN, บินเช้า กลับค่ำ

โรงแรม4
มื้ออาหาร14
เลือกสายการบินSelect Airline logo
ไฮไลท์เมืองคุนหมิง, เมืองต้าหลี่, เมืองแชงกรีล่า, โชว์จางอี้โหม่ว ลี่เจียงอิมเพรสชั่น, ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง), เมืองฉู่ฉง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย, เมืองโบราณต้าหลี่, วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่), เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า, เมืองลี่เจียง, สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง), เมืองโบราณลี่เจียง, วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า), ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า), นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก, ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง), อุทยานน้ำหยก (ลี่เจียง), วัดหยวนทง (คุนหมิง), สวนน้ำตกคุนหมิง, ตำหนักทองจินเตี้ยน (คุนหมิง),
พ.ค. / มิ.ย.
5 วัน 4 คืนเริ่มต้น฿25,888
฿23,888
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP10150
จีน
BEST INTER

มหัศจรรย์...คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

โรงแรม4
มื้ออาหาร13
คุณหมิงแอร์ไลน์Kunming Airlines logo
ไฮไลท์อุทยานมังกรหยก (ลี่เจียง), เมืองต้าหลี่, เมืองลี่เจียง, เมืองแชงกรีล่า, เขาซีซาน, ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง), ฟรีวีซ่า, วัดหยวนทง (คุนหมิง), ตำหนักทองจินเตี้ยน (คุนหมิง), โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง, สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง), เมืองคุนหมิง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย, สวนน้ำตกคุนหมิง, เมืองโบราณต้าหลี่, วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่), เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า, เมืองโบราณลี่เจียง, วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า), ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า), โชว์จางอี้โหม่ว ลี่เจียงอิมเพรสชั่น, อุทยานน้ำหยก (ลี่เจียง), นั่งสถานีรถไฟสายตะวันออกลี่เจียง, ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก (คุนหมิง),
พ.ค. / มิ.ย.
6 วัน 5 คืนเริ่มต้น
฿26,999
listing tour gallery
ทัวร์ไฟไหม้/ทัวร์ลดราคา
รหัสทัวร์ TP10115
จีน
ZEGO TRAVEL

จีน คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกีล่า (นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง-ฟรีวีซ่า)

โรงแรม4
มื้ออาหาร12
การบินไทยThai Airway logo
ไฮไลท์เมืองคุนหมิง, เมืองลี่เจียง, เมืองต้าหลี่, เมืองแชงกรีล่า, ฟรีวีซ่า, ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง), สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง), นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก, ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า), ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย, เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่), วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่), เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า, วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า), เมืองโบราณลี่เจียง, โชว์จางอี้โหม่ว ลี่เจียงอิมเพรสชั่น, ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง), รถไฟความเร็วสูงลี่เจียง-คุนหมิน, วัดหยวนทง (คุนหมิง),
พ.ค.
5 วัน 4 คืนเริ่มต้น฿29,990
฿27,990
listing tour gallery
ทัวร์ไฟไหม้/ทัวร์ลดราคา
รหัสทัวร์ TP10903
จีน
ZEGO TRAVEL

จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

โรงแรม4
มื้ออาหาร14
ลัคกี้ แอร์Lucky Air logo
ไฮไลท์เมืองคุนหมิง, เมืองลี่เจียง, เมืองแชงกรีล่า, เมืองต้าหลี่, ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง), เมืองโบราณลี่เจียง, โชว์จางอี้โหม่ว ลี่เจียงอิมเพรสชั่น, อุทยานน้ำหยก (ลี่เจียง), ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง), วัดหยวนทง (คุนหมิง), สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, เมืองโบราณต้าหลี่, วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่), เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่), ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า), สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง), เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า, วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า), นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียง,
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
6 วัน 5 คืนเริ่มต้น฿22,990
฿21,990
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP10983
จีน
ZEGO TRAVEL

จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก

โรงแรม4
มื้ออาหาร12
ลัคกี้ แอร์Lucky Air logo
ไฮไลท์เมืองคุนหมิง, เมืองลี่เจียง, เมืองแชงกรีล่า, เมืองต้าหลี่, ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง), ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย, วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่), เมืองโบราณลี่เจียง, เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่), วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า), เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า, ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า), เมืองโบราณกวนตู้ (คุนหมิง), สวนน้ำตกคุนหมิง, ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง), โชว์จางอี้โหม่ว ลี่เจียงอิมเพรสชั่น, ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก (คุนหมิง), วัดหยวนทง (คุนหมิง),
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ย. / ต.ค.
6 วัน 5 คืนเริ่มต้น
฿19,990
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP11047
จีน
ZEGO TRAVEL

จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก

โรงแรม4
มื้ออาหาร15
แอร์เอเชียAir Asia logo
ไฮไลท์เมืองคุนหมิง, เมืองต้าหลี่, เมืองแชงกรีล่า, ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง), ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง), โชว์จางอี้โหม่ว ลี่เจียงอิมเพรสชั่น, สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย, เมืองโบราณต้าหลี่, เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่), เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า, วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่), วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า), ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า), สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง), เมืองโบราณลี่เจียง, เมืองลี่เจียง, อุทยานน้ำหยก (ลี่เจียง), ตำหนักทองจินเตี้ยน (คุนหมิง), ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก (คุนหมิง), สวนน้ำตกคุนหมิง,
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
6 วัน 5 คืนเริ่มต้น฿22,990
฿21,990
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP10913
จีน
Go Holiday

คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน โดย สายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น (MU)

โรงแรม4
มื้ออาหาร14
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์China Eastern Airlines logo
ไฮไลท์เมืองคุนหมิง, เมืองลี่เจียง, เมืองแชงกรีล่า, IMPRESSION LIJIANG, ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง), ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย, เมืองต้าหลี่, โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง, ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า), เมืองจงเตี้ยน, เมืองโบราณลี่เจียง, วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า), สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง), ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง), สวนน้ำตกคุนหมิง, วัดหยวนทง (คุนหมิง), เมืองโบราณกวนตู้ (คุนหมิง),
พ.ค.
5 วัน 4 คืนเริ่มต้น
฿24,888
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP10987
จีน
Go Holiday

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง) ไม่ลงร้านรัฐบาล 6วัน5 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย(FD)

โรงแรม4
มื้ออาหาร15
แอร์เอเชียAir Asia logo
ไฮไลท์เมืองคุนหมิง, เมืองลี่เจียง, เมืองต้าหลี่, เมืองแชงกรีล่า, เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่), เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า, วัดเจ้าแม่กวนอิม, เมืองโบราณต้าหลี่, โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง, สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง), วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า), เมืองโบราณลี่เจียง, ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า), วัดหยวนทง (คุนหมิง), อาหารกวางตุ้ง, อิสระช้อปปิ้งหนานผิงเจีย, ถนนคนเดินจินปี้ลู่, ตำหนักทองจินเตี้ยน (คุนหมิง), ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย, ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง), IMPRESSION LIJIANG, หุบเขาน้ำเงิน, อุทยานน้ำหยก (ลี่เจียง),
พ.ค. / มิ.ย.
6 วัน 5 คืนเริ่มต้น
฿25,900
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP10984
จีน
Go Holiday

คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง) ไม่ลงร้านรัฐบาล 5วัน4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย(FD)

โรงแรม4
มื้ออาหาร12
แอร์เอเชียAir Asia logo
ไฮไลท์เมืองคุนหมิง, IMPRESSION LIJIANG, เมืองลี่เจียง, เมืองแชงกรีล่า, สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย, เมืองต้าหลี่, เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า, วัดเจ้าแม่กวนอิม, เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่), ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง, ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า), วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า), สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง), วัดหยวนทง (คุนหมิง), ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง), หุบเขาน้ำเงิน,
พ.ค. / มิ.ย.
5 วัน 4 คืนเริ่มต้น
฿22,900
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP11194
จีน
Go Holiday

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก โดยรถไฟความเร็วสูง สวนต้ากวนโหลวชมดอกไม้ตามฤดูกาล (ไม่เข้าร้าน) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน China Eastern (MU)

โรงแรม4
มื้ออาหาร14
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์China Eastern Airlines logo
ไฮไลท์เมืองต้าหลี่, เมืองโบราณต้าหลี่, เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่), โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง, เมืองแชงกรีล่า, เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า, วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า), ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า), สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง), เมืองโบราณลี่เจียง, ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง), เมืองลี่เจียง, รถไฟความเร็วสูงลี่เจียง-คุนหมิน, สวนน้ำตกคุนหมิง, ตำหนักทองจินเตี้ยน (คุนหมิง), ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก (คุนหมิง), วัดหยวนทง (คุนหมิง), หุบเขาน้ำเงิน, เมืองโบราณกวนตู้ (คุนหมิง), สวนสาธารณะต้ากวน, สะพานแก้วลี่เจียง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย,
มิ.ย.
6 วัน 5 คืนเริ่มต้น
฿26,900
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP11218
จีน
Go Holiday

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า นั่งรถไฟความเร็วสูง 2 เที่ยว 5 วัน 4 คืน *ไม่ลงร้าน* โดย การบินไทย (TG)

โรงแรม4
มื้ออาหาร13
การบินไทยThai Airway logo
ไฮไลท์เมืองต้าหลี่, เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่), เมืองโบราณต้าหลี่, ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า), เมืองแชงกรีล่า, เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า, วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า), เมืองลี่เจียง, สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง), เมืองโบราณลี่เจียง, ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง), หุบเขาน้ำเงิน, เมืองคุนหมิง, วัดหยวนทง (คุนหมิง), ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย,
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
5 วัน 4 คืนเริ่มต้น
฿27,900
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ