อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)

เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)

เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

รหัสทัวร์ TP10358

มหัศจรรย์..UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน

เส้นทาง : ไต้หวัน ,

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
THAI LION AIR logo
ไทยไลอ้อนแอร์

ไฮไลน์ทัวร์

8 สถานที่ :วัดหลงซาน (ไทเป)อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)วัดเหวินหวู่ (หนานโถว)อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)โรงละครแห่งชาติไถจงถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)
1 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)
2 ช้อปปิ้ง :ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
2 อาหาร :เมนูปลาประธานาธิบดี (ไต้หวัน)เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 20 เม.ย. 24พ. 24 เม.ย. 24
฿21,999
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 26 เม.ย. 24อ. 30 เม.ย. 24
฿21,999
ติดวันหยุด 2 วัน
อา. 28 เม.ย. 24พฤ. 2 พ.ค. 24
฿18,999

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบิน เถาหยวน - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - เมนูปลาประธานาธิบดี (ไต้หวัน) - ชิมชาอู่หลง (เจียอี้) - เมืองเจียอี้
วันที่ 2
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้) - โรงละครแห่งชาติไถจง - ตลาดไทจงไน์มาร์เก็ต
วันที่ 3
ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน) - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 4
วัดหลงซาน (ไทเป) - ศูนย์เครื่องสำอาง (ไทเป) - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป) - เมนูพิเศษซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง) - เมืองเถาหยวน
วันที่ 5
สนามบิน เถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1เมืองเจียอี้หรือเทียบเท่า3
2เมืองไถจง หรือเทียบเท่า3
3 เมืองไทเป หรือเทียบเท่า3
4 เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ