วัดหลงซาน (ไทเป)

วัดหลงซาน (ไทเป)

เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)

เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

รหัสทัวร์ TP10361

มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม

เส้นทาง : ไต้หวัน ,

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
China Airlines logo
ไชนาแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

10 สถานที่ :หมู่บ้าน 9 ชนเผ่าวัดเหวินหวู่ (หนานโถว)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง)หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง)วัดหลงซาน (ไทเป)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมทะเลสาบสุริยัน
2 ช้อปปิ้ง :ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
3 อาหาร :เมนูปลาประธานาธิบดี (ไต้หวัน)เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 21 มิ.ย. 24จ. 24 มิ.ย. 24
฿21,999

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบิน เถาหยวน - วัดหลงซาน (ไทเป) - เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน) - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - เมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง) - ตลาดไทจงไน์มาร์เก็ต
วันที่ 2
เมืองหนานโถว - หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมทะเลสาบสุริยัน - เมนูปลาประธานาธิบดี (ไต้หวัน) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - ชิมชาอู่หลง (เจียอี้) - เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)
วันที่ 3
เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - เมืองนิวไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง) - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง) - เมืองไทเป - ศูนย์เครื่องสำอาง (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 4
ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - สนามบิน เถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1เมืองไถจง หรือเทียบเท่า4
2 เมืองไถจง หรือเทียบเท่า 4
3เมืองไทเป หรือเทียบเท่า4
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ