หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า

หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า

เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)

เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)

เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)

เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)

รหัสทัวร์ TP10353

มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม นั่งกระเช้าชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

เส้นทาง : ไต้หวัน , บินตรงเชียงใหม่

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
EVA Air logo
อีวีเอแอร์

ไฮไลน์ทัวร์

10 สถานที่ :สนามบินเชียงใหม่โรงละครแห่งชาติไถจงหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป)วัดเหวินหวู่ (หนานโถว)หมู่บ้าน 9 ชนเผ่าสนามบินเชียงใหม่ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101วัดหลงซาน (ไทเป)อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)
2 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)ชิมชาอู่หลง(หนานโถว)
3 ช้อปปิ้ง :กลอเรีย เอาท์เล็ทร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
3 อาหาร :เมนูปลาประธานาธิบดี (ไต้หวัน)เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 14 มิ.ย. 24อ. 18 มิ.ย. 24
฿23,999

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
สนามบินเชียงใหม่ - สนามบิน เถาหยวน - เมืองไทจง - โรงละครแห่งชาติไถจง - ตลาดไทจงไน์มาร์เก็ต
วันที่ 2
เมืองหนานโถว - หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า - เมนูปลาประธานาธิบดี (ไต้หวัน) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - ชิมชาอู่หลง(หนานโถว) - เมืองไทจง - เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)
วันที่ 3
เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน) - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - วัดหลงซาน (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 4
ศูนย์เครื่องสำอาง (ไทเป) - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป) - เมนูพิเศษซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง) - กลอเรีย เอาท์เล็ท
วันที่ 5
สนามบิน เถาหยวน - สนามบินเชียงใหม่

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1 เมืองไถจง หรือเทียบเท่า3
2เมืองไถจง หรือเทียบเท่า3
3เมืองไทเป หรือเทียบเท่า3
4เมืองเถาหยวน หรือโรงแรมเทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ