รหัสทัวร์ TP10449

มหัศจรรย์...อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู

เส้นทาง : อินเดีย , เมืองชัยปุระ - เมืองอัครา

4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 4
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

4 สถานที่ :ทัชมาฮาลป้อมอัครา (อัคราฟอร์ท)พระราชวังสายลมป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด
1 กิจกรรม :นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง (ป้อม)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินชัยปุระ
วันที่ 2
พระราชวังสายลม - ป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด - นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง (ป้อม) - พระราชวังหลวง (อินเดีย) - เมืองอัครา
วันที่ 3
ทัชมาฮาล - ป้อมอัครา (อัคราฟอร์ท) - แชนด์ เบารี - วัดพระพิฆเนศ - สนามบินชัยปุระ
วันที่ 4
ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1GOLDEN TULIP/PARK INN HOTEL หรือเทียบเท่า4
2CRYSTAL SAROVER/CLARKS SHIRAZ หรือเทียบเท่า4
3
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ