รหัสทัวร์ TP10239

ซุปตาร์...ลี่เจียงเข่ออ้าย 6 วัน 5 คืน, บินบ่าย กลับสาย, (NOV 2023 - MAR 2024)

เส้นทาง : จีน , เมืองคุนหมิง - เมืองลี่เจียง - เมืองแชงกรีล่า

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
Ruili Airlines logo
รุยลี่ แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

14 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมืองโบราณต้าหลี่วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่)วัดหยวนทง (คุนหมิง)ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก (คุนหมิง)ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า)เมืองโบราณ แชงกรี-ล่านั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียงสระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง)เมืองโบราณลี่เจียงวัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า)ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง)ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กิจกรรม :นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาหิมะมังกรหยกโชว์จางอี้โหม่ว ลี่เจียงอิมเพรสชั่น
1 ช้อปปิ้ง :ถนนคนเดินจินปี้ลู่
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 1 วัน
จ. 23 ธ.ค. 24ส. 28 ธ.ค. 24
฿23,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินลีเจียง ซันยี่ - เมืองต้าหลี่
วันที่ 2
เมืองโบราณต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่) - เมืองคุนหมิง - วัดหยวนทง (คุนหมิง) - ถนนคนเดินจินปี้ลู่ - ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก (คุนหมิง) - เมนูสุกี้เห็ด
วันที่ 3
นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียง - เมืองแชงกรีล่า - ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า) - เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า
วันที่ 4
วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า) - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง) - ร้านนวดเท้าบัวหิมะ - เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 5
ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง) - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอี้โหม่ว ลี่เจียงอิมเพรสชั่น - ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง)
วันที่ 6
สนามบินลีเจียง ซันยี่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1DALI ZHUANG YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า4
2LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า4
3SHU JIN MU YUN HOTEL หรือเทียบเท่า4
4FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า4
5FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ