รหัสทัวร์ TP10635

DANCING ALL SEASON ออสเตรีย - เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)

เส้นทาง : สวิสเซอร์แลนด์-ยุโรป-เยอรมนี-ออสเตรีย , เยอรมนี - ออสเตรีย - เมืองทิทิเซ - สวิตเซอร์แลนด์

7 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
Emirates logo
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

15 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนานาชาติดูไบสนามบินนานาชาติกรุงเวียนนาพระราชวังฮอฟเบิร์กเขตป่าดําถ้ำน้ำแข็งพันปี(กรินเดลวัลด์)หอนาฬิกาเมืองซุกโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์(ซูริค)จัตุรัสปาราเดพลาทซ์สะพานแขวนทิตลิส คลิฟ วอร์คทะเลสาบเบรียสอนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก(ลูเซิร์น)สะพานไม้ชาเปล(ลูเซิร์น)ทะเลสาบเบรียสท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ
1 กิจกรรม :กระเช้าโรแตร์ (ยอดเขาทิตลิส)
3 ช้อปปิ้ง :ร้านเครื่อง แก้วสวาร็อฟสกี้ถนนคาร์ทเนอร์ สตรีทจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์(มิวนิค)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
พ. 24 ก.ค. 24อ. 30 ก.ค. 24
฿66,999
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - สนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น - ถนนคาร์ทเนอร์ สตรีท - ร้านเครื่อง แก้วสวาร็อฟสกี้
วันที่ 3
เมืองฮัลล์สัตทท์ - เมืองโรเซินไฮม์ - จัตุรัส แมกซ์โจเซฟพลาทซ์
วันที่ 4
เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์(มิวนิค) - เมืองทิทิเซ - เขตป่าดํา - เมืองวิลินเก้น
วันที่ 5
กระเช้าโรแตร์ (ยอดเขาทิตลิส) - ถ้ำน้ำแข็งพันปี(กรินเดลวัลด์) - สะพานแขวนทิตลิส คลิฟ วอร์ค - เมืองซุก - หอนาฬิกาเมืองซุก - โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล - ร้านทําทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป - เมืองซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์(ซูริค) - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์
วันที่ 6
เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก(ลูเซิร์น) - สะพานไม้ชาเปล(ลูเซิร์น) - ทะเลสาบเบรียส - อินเตอร์ลาเคน - ทะเลสาบเบรียส
วันที่ 7
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2EVENT HOTEL PYRAMIDE หรือเทียบเท่า4
3HOLIDAY INN EXPRESS ROSENHEIM หรือเทียบเท่า3
4DORMERO VILLINGEN หรือเทียบเท่า4
5INTERCITY HOTEL หรือเทียบเท่า4
6
7

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ