เกาะเวนิส

เกาะเวนิส

ทะเลสาบมิซูรินา

ทะเลสาบมิซูรินา

ปราสาทปราก

ปราสาทปราก

รหัสทัวร์ TP10690

NORTH ITALY + EAST EUROPE อิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวาเกีย ฮังการี 10วัน 7คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)

เส้นทาง : ยุโรป-อิตาลี-เยอรมนี-ออสเตรีย-เช็กเกีย (สาธารณรัฐเช็ก)-สโลวาเกีย-ฮังการี , อิตาลี - ออสเตรีย - เยอรมนี - เช็กเกีย (สาธารัฐเช็ก) - สโลวาเกีย - ฮังการี - เมืองอินส์บรุค - เมืองคาร์โลวี วารี - เมืองเวนิส

10 วัน 7 คืน
พักโรงแรม: 4
Emirates logo
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :เกาะเวนิสขุนเขาโดโลไมท์ทะเลสาบมิซูรินาหลังคาทองคําทะเลสาบเบรียสปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทปรากปราสาทบราติสลาวาป้อมชาวประมง
2 กิจกรรม :ท่าเรือตรอนเคตโต้(เวนิส)ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
2 ช้อปปิ้ง :ร้านเครื่อง แก้วสวาร็อฟสกี้จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์(มิวนิค)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 4 วัน
พฤ. 25 เม.ย. 24ส. 4 พ.ค. 24
฿83,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 7 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - สนามบินมาร์โค โปโล - ท่าเรือตรอนเคตโต้(เวนิส) - เกาะเวนิส
วันที่ 3
เมืองออร์ติเซ - ขึ้นกระเช้าสู่เนินเขาแอลป์ ดิ ซุสเซ - แอลป์ ดิ ซุสเซ่ - เมืองโบลซาโน
วันที่ 4
ขุนเขาโดโลไมท์ - ทะเลสาบมิซูรินา - ทะเลสาบเบรียส - เมืองอินส์บรุค - หลังคาทองคํา - ร้านเครื่อง แก้วสวาร็อฟสกี้
วันที่ 5
เมืองชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์(มิวนิค)
วันที่ 6
เมืองคาร์โลวี วารี - เมืองปราก - สะพานชาร์ลส์
วันที่ 7
ปราสาทปราก - เมืองบราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา
วันที่ 8
เมืองบูดาเปสต์ - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
วันที่ 9
Designer Outlet in Parndorf (ฮังการี) - เมืองเวียนนา - ถนนคาร์ทเนอร์ สตรีท - สนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา
วันที่ 10
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2CROWNE PLAZA VENICE EST หรือเทียบเท่า4
3STADT HOTEL CITTA หรือเทียบเท่า4
4PENTZ WEST หรือเทียบเท่า4
5MUNCHEN CONFERENCE OST CENTRE หรือเทียบเท่า4
6HOTEL EXPO หรือเทียบเท่า4
7HOTEL BRATISLAVA หรือเทียบเท่า4
8 HOLIDAY INN BUDAPEST หรือเทียบเท่า4
9
10

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ