พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ

พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

ภูเขาฟูจิ

ภูเขาฟูจิ

รหัสทัวร์ TP10683

WONDERFUL PINK MOSS FUJI TOKYO 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , กรุงโตเกียว - อิบารากิ - เมืองคาวาโกเอะ

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Thai Airway logo
การบินไทย

ไฮไลน์ทัวร์

4 สถานที่ :พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกภูเขาฟูจิวัดอาซากุสะ
1 กิจกรรม :การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
2 ช้อปปิ้ง :ย่านชินจุกุถนนนากามิเสะ
1 อาหาร :เมนูขาปูยักษ์
วันอิสระ 1 วัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 19 เม.ย. 24พ. 24 เม.ย. 24
฿52,900
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
อ. 23 เม.ย. 24อา. 28 เม.ย. 24
฿57,900
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 24 เม.ย. 24จ. 29 เม.ย. 24
฿57,900
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนาริตะ - อิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ - ศาลเจ้าฮิคาวะ(คาวาโกเอะ) - หอระฆังโทคิโนะคาเนะ - เมนูขาปูยักษ์
วันที่ 3
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ภูเขาฟูจิ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ชิบะซากุระ
วันที่ 4
ภูเขาโอมูโระ - เมืองคามาคุระ - วัดโคโตคุอิน - กรุงโตเกียว - ย่านชินจุกุ
วันที่ 5
อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 6
วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - ห้างอิออน มอลล์ ริงกุ เซนัน - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2SUNFUJI YAMANAKAKO ONSEN หรือเทียบเท่า 3
3ATAMI NEW FUJIYA ONSEN หรือ เทียบเท่า 3
4THE B IKEBUKURO HOTEL หรือ เทียบเท่า 3
5THE B IKEBUKURO HOTEL หรือ เทียบเท่า 3
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ