ภูเขาฟูจิ

ภูเขาฟูจิ

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ TP10681

TOKYO FUJI SHIBASAKURA FREEDAY 6D 4N BY XJ --- APR - MAY'24 --- ซุปตาร์ ตะลุยฟูจิม่วงอมสีชมพู

เส้นทาง : ญี่ปุ่น ,

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนาริตะภูเขาฟูจิหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกศาลเจ้าคาเมโดะวัดอาซากุสะย่านโอไดบะท่าอากาศยานนาริตะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
3 ช้อปปิ้ง :ย่านชินจุกุถนนนากามิเสะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว
1 อาหาร :บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
วันอิสระ 1 วัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนาริตะ - เมืองยามานาชิ - ภูเขาฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
วันที่ 3
ชิบะซากุระ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - ย่านชินจุกุ
วันที่ 4
กรุงโตเกียว - ศาลเจ้าคาเมโดะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว
วันที่ 5
อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า3
3THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า3
4THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า3
5THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า3
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ