ถนนฮงแด

ถนนฮงแด

พระราชวังชางด๊อกกุง

พระราชวังชางด๊อกกุง

ฮุนได พรีเมียม เอ๊าท์เลท

ฮุนได พรีเมียม เอ๊าท์เลท

รหัสทัวร์ TP10769

KOREA เกาหลี โอ้โห !! โซรัคซาน นามิ 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอเชียน่า (OZ)

เส้นทาง : เกาหลีใต้ ,

6 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
ASIANA AIRLINES logo
เอเชียน่า

ไฮไลน์ทัวร์

7 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเกาะนามิอุทยานแห่งชาติซอรัคซานศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามูพระราชวังชางด๊อกกุงคลองชองเกชอน(โซล)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กิจกรรม :สวนสนุกเอเวอร์แลนด์พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก
4 ช้อปปิ้ง :ถนนฮงแดฮุนได พรีเมียม เอ๊าท์เลทศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี (เกาหลี)ย่านเมียงดง
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 23 พ.ค. 24จ. 27 พ.ค. 24
฿27,999
ติดวันหยุด 3 วัน
พฤ. 30 พ.ค. 24จ. 3 มิ.ย. 24
฿27,999
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 31 พ.ค. 24อ. 4 มิ.ย. 24
฿27,999
฿25,999
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา
วันที่ 3
ตลาดอาหารทะเลแทโพฮัง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องสําอางแบรนด์ดังเกาหลี - ถนนฮงแด
วันที่ 4
ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี (เกาหลี) - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก - พระราชวังชางด๊อกกุง - คลองชองเกชอน(โซล) - ดิวตี้ฟรี (เกาหลีใต้) - ย่านเมียงดง
วันที่ 5
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู - โรงงานพลอยอเมทิส - สวนฮานึล - ฮุนได พรีเมียม เอ๊าท์เลท - ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน
วันที่ 6
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2SEORAK PINE RESORT หรือเทียบเท่า 3
3L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า4
4L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า4
5
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ