อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

วัดหลงซาน (ไทเป)

วัดหลงซาน (ไทเป)

ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)

ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)

รหัสทัวร์ TP10774

มหัศจรรย์..TAIWAN เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค

เส้นทาง : ไต้หวัน ,

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
THAI LION AIR logo
ไทยไลอ้อนแอร์

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :วัดเหวินหวู่ (หนานโถว)ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)วัดหลงซาน (ไทเป)ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)
1 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)
1 ช้อปปิ้ง :ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 2 พ.ค. 24อา. 5 พ.ค. 24
฿20,999
ติดวันหยุด 3 วัน
ส. 4 พ.ค. 24อ. 7 พ.ค. 24
฿21,999
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 16 พ.ค. 24อา. 19 พ.ค. 24
฿17,999
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 17 พ.ค. 24จ. 20 พ.ค. 24
฿18,999
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 22 พ.ค. 24ส. 25 พ.ค. 24
฿19,999
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 24 พ.ค. 24จ. 27 พ.ค. 24
฿18,999
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 31 พ.ค. 24จ. 3 มิ.ย. 24
฿19,999

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบิน เถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองไทจง - ตลาดไทจงไน์มาร์เก็ต - เมืองไทจง
วันที่ 2
เมืองไทเป - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - วัดหลงซาน (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 3
ศูนย์เครื่องสำอาง (ไทเป) - ตลาดปลาไทเป - เมืองนิวไทเป - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)
วันที่ 4
สนามบิน เถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1พักที่ เมืองไถจง 3
2พักที่ เมืองไทเป3
3พักที่ เมืองเถาหยวน4
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ