รหัสทัวร์ TP10794

SPHZ-26 SINGAPORE VALUE EXPEDITION 3D2N APR - OCT 2024

เส้นทาง : สิงคโปร์ ,

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 2
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

วันอิสระ 1 วัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
ส. 20 ก.ค. 24จ. 22 ก.ค. 24
฿13,555
ติดวันหยุด 3 วัน
ส. 27 ก.ค. 24จ. 29 ก.ค. 24
฿13,555

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
วันที่ 2
อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 3

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1Hotel 81 หรือเทียบเท่า2
2Hotel 81 หรือเทียบเท่า2
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ