หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง)

หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง)

เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)

เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)

ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)

ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)

รหัสทัวร์ TP10801

มหัศจรรย์ TAIWAN บินคุ้ม..เที่ยวครบทุกไฮไลท์

เส้นทาง : ไต้หวัน ,

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง)วัดเหวินหวู่ (หนานโถว)อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101วัดหลงซาน (ไทเป)อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)
3 ช้อปปิ้ง :ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
3 อาหาร :เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)เมนูปลาประธานาธิบดี (ไต้หวัน)เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบิน เถาหยวน - เมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง) - ตลาดไทจงไน์มาร์เก็ต - เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)
วันที่ 2
เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - เมนูปลาประธานาธิบดี (ไต้หวัน) - เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป) - เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)
วันที่ 3
เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง) - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
วันที่ 4
วัดหลงซาน (ไทเป) - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - ศูนย์เครื่องสำอาง (ไทเป) - สนามบิน เถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1เมืองไถจง หรือเทียบเท่า4
2เมืองไทเป หรือเทียบเท่า4
3เมืองไทเป หรือเทียบเท่า4
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ