เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)

เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)

รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน)

รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน)

รหัสทัวร์ TP10837

มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์

เส้นทาง : ไต้หวัน ,

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

10 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโรงละครแห่งชาติไถจงวัดเหวินหวู่ (หนานโถว)อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)วัดหลงซาน (ไทเป)อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน)
2 ช้อปปิ้ง :ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
4 อาหาร :เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)เมนูปลาประธานาธิบดี (ไต้หวัน)ไอศกรีมร้านมิยาฮาร่า (ไทจง)เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เมืองไทเป - สนามบิน เถาหยวน
วันที่ 2
ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - โรงละครแห่งชาติไถจง - เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน) - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)
วันที่ 3
ชิมชาอู่หลง (เจียอี้) - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้) - รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน) - เมนูปลาประธานาธิบดี (ไต้หวัน) - ไอศกรีมร้านมิยาฮาร่า (ไทจง) - ตลาดไทจงไน์มาร์เก็ต
วันที่ 4
เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง) - ศูนย์เครื่องสำอาง (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 5
วัดหลงซาน (ไทเป) - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน) - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - สนามบิน เถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า 4
2เมืองเจียอี้ หรือเทียบเท่า4
3เมืองไถจง หรือเทียบเท่า4
4เมืองไทเป หรือเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ