หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ

หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ

คามิโคจิ

คามิโคจิ

เขื่อนคุโรเบะ

เขื่อนคุโรเบะ

รหัสทัวร์ TP10852

มหัศจรรย์...JAPAN นาโกย่า คามิโคจิ กำแพงหิมะ

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เจแปนแอลป์

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
Thai Airway logo
การบินไทย

ไฮไลน์ทัวร์

3 สถานที่ :หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะคามิโคจิเขื่อนคุโรเบะ
1 ช้อปปิ้ง :ย่านซาคาเอะ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
ส. 18 พ.ค. 24พ. 22 พ.ค. 24
฿48,999
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 29 พ.ค. 24อา. 2 มิ.ย. 24
฿48,999
ติดวันหยุด 3 วัน
พฤ. 30 พ.ค. 24จ. 3 มิ.ย. 24
฿48,999

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - จังหวัดกิฟุ - หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ - เมืองมัตสึโมโตะ - คามิโคจิ
วันที่ 3
เจแปนแอลป์ - ยอดเขาทาเทยาม่า - เขื่อนคุโรเบะ
วันที่ 4
เมืองนาโกย่า - ศาลเจ้าอสึตะจิงกู - มิตซุยเอ้าท์เล็ต นาโกย่า - ย่านซาคาเอะ
วันที่ 5
สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2KANAZAWA HOTEL AREA 3
3MATSUMOTO HOTEL AREA 3
4NAGOYA HOTEL AREA 3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ