วัดนาริตะซัน

วัดนาริตะซัน

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

บุฟเฟ่ต์ขาปู

บุฟเฟ่ต์ขาปู

รหัสทัวร์ TP10851

TOKYO FUJI SHIBASAKURA FREEDAY 6D 4N BY XJ -- APR - MAY'24 -- ซุปตาร์...โตเกียวดอกเดียวอยู่เลย

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองยามานาชิ - กรุงโตเกียว - เมืองนาริตะ

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

10 สถานที่ :ท่าอากาศยานนาริตะวัดนาริตะซันหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกชิบามาตะวัดอาซากุสะหอคอยโตเกียวสกายทรีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิย่านโอไดบะท่าอากาศยานนาริตะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3 กิจกรรม :ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)ชมแมวยักษ์ 3 มิติการเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
5 ช้อปปิ้ง :ถนนโอโมเตะซังโดะ นาริตะถนนนากามิเสะย่านชินจุกุไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวอิออน มอลล์ นาริตะ
1 อาหาร :บุฟเฟ่ต์ขาปู
วันอิสระ 1 วัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
อ. 21 พ.ค. 24อา. 26 พ.ค. 24
฿31,888
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนโอโมเตะซังโดะ นาริตะ - เมืองยามานาชิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - บุฟเฟ่ต์ขาปู - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
วันที่ 3
เมืองยามานาชิ - ชิบะซากุระ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว - อิออน มอลล์ นาริตะ
วันที่ 4
เมืองนาริตะ - ชิบามาตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจุกุ - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ - เมืองนาริตะ
วันที่ 5
อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2DADU FUJI RESORT HOUSE, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า3
3THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า3
4THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า3
5THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า3
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ