ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ (ไทจง)

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ (ไทจง)

หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง)

หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง)

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)

รหัสทัวร์ TP10874

มหัศจรรย์..TAIWAN บินคุ้ม ชมสวนดอกไม้จงเช่อ

เส้นทาง : ไต้หวัน , เมืองไทเป - เมืองเจียอี้ - เมืองไทจง

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

8 สถานที่ :ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ (ไทจง)หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง)วัดเหวินหวู่ (หนานโถว)อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)วัดหลงซาน (ไทเป)ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า
2 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน)
3 ช้อปปิ้ง :ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)กลอเรีย เอาท์เล็ท
1 อาหาร :เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
ส. 18 พ.ค. 24พ. 22 พ.ค. 24
฿23,999
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 29 พ.ค. 24อา. 2 มิ.ย. 24
฿22,999

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบิน เถาหยวน - เมืองเถาหยวน
วันที่ 2
เมืองไทจง - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ (ไทจง) - ชาบูสไตล์ไต้หวัน - หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง) - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - เมืองเจียอี้
วันที่ 3
ชิมชาอู่หลง (เจียอี้) - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้) - รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน) - เมืองไทจง - ตลาดไทจงไน์มาร์เก็ต
วันที่ 4
เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน) - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - วัดหลงซาน (ไทเป) - ศูนย์เครื่องสำอาง (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 5
ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า - กลอเรีย เอาท์เล็ท - สนามบิน เถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า มาตรฐานไต้หวัน3
2เมืองเจียอี้ หรือเทียบเท่า มาตรฐานไต้หวัน3
3เมืองไถจง หรือเทียบเท่า มาตรฐานไต้หวัน4
4เมืองไทเป หรือเทียบเท่า มาตรฐานไต้หวัน3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ