โกดังอิฐแดงริมน้ำ

โกดังอิฐแดงริมน้ำ

ป้อมโกเรียวคาคุ

ป้อมโกเรียวคาคุ

ย่านซูซูกิโนะ

ย่านซูซูกิโนะ

รหัสทัวร์ TP10948

HAKODATE OTARU SAKURA 5D3N BY XJ --- APR - JUN'24 --- ซุปตาร์..ส่งท้ายซากุระที่ฮอกไกโด

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , ฮอกไกโด

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

11 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิป้อมโกเรียวคาคุศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาลคลองโอตารุพิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรีพิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรีศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่าหอนาฬิกาซัปโปโรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิย่านเมืองเก่าโมโตมาชิโกดังอิฐแดงริมน้ำ
3 ช้อปปิ้ง :ย่านซูซูกิโนะดิวตี้ฟรี (ญี่ปุ่น)ทานุกิโคจิ
1 อาหาร :บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปูยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ
วันที่ 3
ป้อมโกเรียวคาคุ - โทยะ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล - เมืองซัปโปโร - ย่านซูซูกิโนะ - บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปูยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด
วันที่ 4
ดิวตี้ฟรี (ญี่ปุ่น) - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี - เมืองซัปโปโร - ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า - หอนาฬิกาซัปโปโร - ทานุกิโคจิ
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2FLEX STAY INN HAKODATE EKIMAE, HAKODATE หรือเทียบเท่า3
3SMILE HOTEL PREMIUM - SUSUKINO, SAPPORO หรือเทียบเท่า3
4SMILE HOTEL PREMIUM - SUSUKINO, SAPPORO หรือเทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ