การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส

วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส

วัดโทไดจิ

วัดโทไดจิ

รหัสทัวร์ TP11001

โอซาก้า เกียวโต นารา

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองโอซาก้า - เมืองเกียวโต - เมืองนารา

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
AIR PEACH logo
พีช เอเวียชัน

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนานาชาติคันไซวัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใสศาลเจ้าฟูชิมิอินาริวัดโทไดจิปราสาทโอซาก้าตลาดคุโรมงท่าอากาศยานนานาชาติคันไซท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
5 ช้อปปิ้ง :อิออนมอลล์ถนนสายกาน้ำชาดิวตี้ฟรี (ญี่ปุ่น)ย่านชินไซบาชิริงกุ เอ้าท์เล็ท
วันอิสระ 1 วัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 29 พ.ค. 24อา. 2 มิ.ย. 24
฿29,990
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส - ถนนสายกาน้ำชา - อิออนมอลล์
วันที่ 3
เมืองนารา - วัดโทไดจิ - เมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ - ดิวตี้ฟรี (ญี่ปุ่น) - ย่านชินไซบาชิ
วันที่ 4
อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 5
ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ริงกุ เอ้าท์เล็ท - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2OSAKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า3
3OSAKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า3
4OSAKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ