รหัสทัวร์ TP11035

ซุปตาร์...คิดถึงเธอทุกที ที่จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน (MAY 2024) บินเที่ยง-กลับเย็น

เส้นทาง : จีน , ล่องเรือแม่น้าถัวเจียง - เมืองฝูหรงเจิ้น - เมืองเฟิ่งหวง

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

13 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมืองโบราณฝูหรงเจิ้นเมืองโบราณ(เฟิ่งหวง)เมืองโบราณฝูหรงเจิ้นสะพานสายรุ้งสะพานโซยางกัง(สะพานกระจกใส)ประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน)ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (จางเจียเจี้ย)ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยกอุทยานจางเจียเจี้ยเขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร)พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง (จางเจียเจี้ย)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 14 มิ.ย. 24พ. 19 มิ.ย. 24
฿19,888
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 19 มิ.ย. 24จ. 24 มิ.ย. 24
฿18,888
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 21 มิ.ย. 24พ. 26 มิ.ย. 24
฿19,888
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 26 มิ.ย. 24จ. 1 ก.ค. 24
฿18,888
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 28 มิ.ย. 24พ. 3 ก.ค. 24
฿19,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานต้าหยง - เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
วันที่ 2
เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น - เมืองโบราณ(เฟิ่งหวง) - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือแม่น้าถัวเจียง
วันที่ 3
จางเจียเจี้ย - ศูนย์นวดฝ้าเท้าและสมุนไพรจีน - ยอดเขาเทียนเหมินซาน - สะพานโซยางกัง(สะพานกระจกใส) - ประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน) - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (จางเจียเจี้ย) - โชว์จิ้งจอกขาว (จางเจียเจี้ย)
วันที่ 4
ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก - ZHANGIAJIE ICE AND SNOW WORLD
วันที่ 5
ร้านชา - ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู - อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) - สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว
วันที่ 6
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา - พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง (จางเจียเจี้ย) - ท่าอากาศยานต้าหยง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1FURONG MINZU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
2FENGHUANG GUOBIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
3IMPRESSION HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
4SANE RIVER HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
5SANE RIVER HOTEL โรงแรม หรือระดับเทียบเท่า4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ