สนามบินจูเวิลชางกี

สนามบินจูเวิลชางกี

รหัสทัวร์ TP11054

SPHZ-17.3 PKG TKT SL + HOTEL 3 STAR SL100/105

เส้นทาง : สิงคโปร์ ,

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 3
THAI LION AIR logo
ไทยไลอ้อนแอร์

ไฮไลน์ทัวร์

2 สถานที่ :สนามบินจูเวิลชางกีสนามบินจูเวิลชางกี
3 กิจกรรม :ฟรีเดย์ (สิงค์โปร์)ฟรีเดย์ (สิงค์โปร์)ฟรีเดย์ (สิงค์โปร์)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 1 วัน
พฤ. 13 มิ.ย. 24ส. 15 มิ.ย. 24
฿9,999
เต็ม
ติดวันหยุด 1 วัน
พฤ. 13 มิ.ย. 24ส. 15 มิ.ย. 24
฿5,950
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 14 มิ.ย. 24อา. 16 มิ.ย. 24
฿10,999
฿10,449
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 14 มิ.ย. 24อา. 16 มิ.ย. 24
฿4,999
จ. 17 มิ.ย. 24พ. 19 มิ.ย. 24
฿9,999
เต็ม
จ. 17 มิ.ย. 24พ. 19 มิ.ย. 24
฿5,950
เต็ม
พ. 19 มิ.ย. 24ศ. 21 มิ.ย. 24
฿9,999
เต็ม
พ. 19 มิ.ย. 24ศ. 21 มิ.ย. 24
฿5,950
เต็ม
ติดวันหยุด 1 วัน
พฤ. 20 มิ.ย. 24ส. 22 มิ.ย. 24
฿9,999
เต็ม
ติดวันหยุด 1 วัน
พฤ. 20 มิ.ย. 24ส. 22 มิ.ย. 24
฿5,950
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 21 มิ.ย. 24อา. 23 มิ.ย. 24
฿10,999
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 21 มิ.ย. 24อา. 23 มิ.ย. 24
฿6,850
เต็ม
จ. 24 มิ.ย. 24พ. 26 มิ.ย. 24
฿5,950
เต็ม
จ. 24 มิ.ย. 24พ. 26 มิ.ย. 24
฿9,999
เต็ม
พ. 26 มิ.ย. 24ศ. 28 มิ.ย. 24
฿9,999
เต็ม
พ. 26 มิ.ย. 24ศ. 28 มิ.ย. 24
฿5,950
เต็ม
ติดวันหยุด 1 วัน
พฤ. 27 มิ.ย. 24ส. 29 มิ.ย. 24
฿5,950
ติดวันหยุด 1 วัน
พฤ. 27 มิ.ย. 24ส. 29 มิ.ย. 24
฿9,999
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 28 มิ.ย. 24อา. 30 มิ.ย. 24
฿10,999
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 28 มิ.ย. 24อา. 30 มิ.ย. 24
฿6,850
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินจูเวิลชางกี - ฟรีเดย์ (สิงค์โปร์)
วันที่ 2
ฟรีเดย์ (สิงค์โปร์)
วันที่ 3
ฟรีเดย์ (สิงค์โปร์) - สนามบินจูเวิลชางกี - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1IBIS BUDGET IMPERIAL หรือเทียบเท่า3
2IBIS BUDGET IMPERIAL หรือเทียบเท่า3
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ