รหัสทัวร์ TP11065

ซุปตาร์...พระใหญ่หลิงซาน เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน,บินดึก กลับค่ำ, APR - JUN 2024

เส้นทาง : จีน , ดิสนีย์แลนด์ (เซี่ยงไฮ้)

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
Select Airline logo
เลือกสายการบิน

ไฮไลน์ทัวร์

8 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อศูนย์สมุนไพรจีนบัวหิมะเมืองโบราณเยวี่ยเหอหาดไว่ทาน (เซี่ยงไฮ้)หอไข่มุก (เซี่ยงไฮ้)สตาร์บัครีเสิร์ฟโรสเทอรีเซี่ยงไฮ้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3 ช้อปปิ้ง :อาคารพันไม้ร้านผ้าไหมถนนนานกิง
3 อาหาร :ซี่โครงหมูอู๋ซีเมนูเสี่ยวหลงเปา (เซี่ยงไฮ้)ชาบูหมาล่า
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
พฤ. 30 พ.ค. 24จ. 3 มิ.ย. 24
฿21,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - เมืองอู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ - ซี่โครงหมูอู๋ซี - เมืองซูโจว - ถนนโบราณซานถางเจีย
วันที่ 3
ศูนย์สมุนไพรจีนบัวหิมะ - เมืองโบราณเยวี่ยเหอ - เมืองเซี่ยงไฮ้ - อาคารพันไม้ - เมนูเสี่ยวหลงเปา (เซี่ยงไฮ้)
วันที่ 4
ดิสนีย์แลนด์ (เซี่ยงไฮ้)
วันที่ 5
หอไข่มุก (เซี่ยงไฮ้) - ร้านผ้าไหม - สตาร์บัครีเสิร์ฟโรสเทอรีเซี่ยงไฮ้ - ชาบูหมาล่า - หาดไว่ทาน (เซี่ยงไฮ้) - ถนนนานกิง - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2GRACH HOTEL หรือเทียบเท่า4
3HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า4
4HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ