รหัสทัวร์ TP11068

ซุปตาร์...ญาจาง ดาลัด เต็มสิบไม่หัก !! 4 วัน 3 คืน (MAY - OCT 24) บินเช้า-กลับเช้า

เส้นทาง : เวียดนาม , ญาจาง - เมืองดาลัด - เวียดนามใต้

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

4 สถานที่ :วัดตั๊กลัมน้ำตกดาตันลาเกาะวินเพิร์ลแลนด์สวนสนุกวินวันเดอร์สญาจาง
1 ช้อปปิ้ง :ร้านเยื่อไผ่
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 13 มิ.ย. 24อา. 16 มิ.ย. 24
฿14,888
฿11,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานกามซัญ - เมืองดาลัด - จัตุรัสลัมเวียน - ดาลัดไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2
นั่งกระเช้าไฟฟ้าไปวัดตั๊กลัม - วัดตั๊กลัม - รถราง - น้ำตกดาตันลา - เจดีย์มังกร - สวนดอกไฮเดรนเยีย - ร้านเยื่อไผ่ - ญาจาง
วันที่ 3
เกาะวินเพิร์ลแลนด์ - สวนสนุกวินวันเดอร์สญาจาง - ญาจาง - วัดลองเซิน - โบสถ์หินญาจาง - บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด - ตลาดกลางคืนญาจาง
วันที่ 4
ท่าอากาศยานกามซัญ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1RIVER PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า4
2LIBRA HOTEL หรือเทียบเท่า4
3LIBRA HOTEL หรือเทียบเท่า4
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ