รหัสทัวร์ TP11113

ซุปตาร์...หว่ออ้ายเฉิงตูจิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน,APR-JUN 2024,บินค่ำ กลับเย็น

เส้นทาง : จีน , เมืองเฉิงตู - เมืองโบราณซงพาน - เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองชวนจู่ซื่อ - เมืองตูเจียงเอี้ยน - เมืองเฉิงตู

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
Lucky Air logo
ลัคกี้ แอร์

ไฮไลน์ทัวร์

5 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวพิพิธภัณฑ์ถังเช่าอุทยานแห่งชาติหวงหลงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :แพนด้ายักษ์ (เฉิงตู)
2 ช้อปปิ้ง :ร้านผ้าไหมถนนคนเดินชุนซีลู่
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
จ. 17 มิ.ย. 24ศ. 21 มิ.ย. 24
฿18,888
จ. 24 มิ.ย. 24ศ. 28 มิ.ย. 24
฿16,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
วันที่ 2
เมืองเฉิงตู - เมืองโบราณซงพาน - ร้านชา - เมืองจิ่วจ้ายโกว
วันที่ 3
เมืองจิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - เมืองชวนจู่ซื่อ
วันที่ 4
พิพิธภัณฑ์ถังเช่า - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองตูเจียงเอี้ยน
วันที่ 5
เมืองเฉิงตู - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - แพนด้ายักษ์ (เฉิงตู) - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาวมาตรฐานชองจีน หรือเทียบเท่า4
2CELEBRITY HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานชองจีน หรือเทียบเท่า4
3MINJIANGHAOTING HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานชองจีน หรือเทียบเท่า4
4CENTER INT HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานชองจีน หรือเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ