คามิโคจิ

คามิโคจิ

ศาลเจ้าเฮอัน

ศาลเจ้าเฮอัน

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ TP11083

OSAKA KYOTO NAGOYA KAMIKOCHI 5D3N BY XJ -- JUN - OCT'24 -- ซุปตาร์สูดอากาศให้ฉ่ำปอด@คามิโคจิ

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , กรุงโตเกียว - เมืองนาโกย่า - เมืองกุโจฮาจิมัง - เมืองนากาโน่ - เมืองทาคายาม่า - เมืองนากาโน่ - เมืองโอซาก้า

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

10 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิศาลเจ้าฟูชิมิอินาริท่าอากาศยานนานาชาติคันไซซันมาจิซูจิคามิโคจิสะพานกัปปะบาชิ ศาลเจ้าเฮอันศาลเจ้านัมบะยาซากะท่าอากาศยานนานาชาติคันไซท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
2 ช้อปปิ้ง :แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ทย่านชินไซบาชิ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 19 มิ.ย. 24อา. 23 มิ.ย. 24
฿25,888
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 26 มิ.ย. 24อา. 30 มิ.ย. 24
฿27,888
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองนาโกย่า - แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท
วันที่ 3
เมืองนาโกย่า - เมืองกุโจฮาจิมัง - เมืองนากาโน่ - คามิโคจิ - สะพานกัปปะบาชิ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายามะ - ซันมาจิซูจิ - เมืองนาโกย่า
วันที่ 4
เมืองนาโกย่า - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโอซาก้า - ศาลเจ้านัมบะยาซากะ - ย่านชินไซบาชิ
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2HOTEL KOYO, GIFU หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน3
3HOTEL THE B, NAGOYA หรือเทียบเท่า3
4SUMIICHI HOTEL KANSAI หรือเทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ