รหัสทัวร์ TP11286

มงคลเปิดประตูสู่จูงเฟรา ออสเตรีย - เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)

เส้นทาง : สวิสเซอร์แลนด์-ยุโรป-เยอรมนี-ออสเตรีย , เมืองเวียนนา - เมืองเวียนนา - เมืองฮัลล์สัตทท์ - เมืองซาลส์บูร์ก - เมืองโรเซินไฮม์ - เมืองโรเซินไฮม์ - เมืองมิวนิค - เมืองกรินเดลวัลด์ - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - อินเตอร์ลาเคน - เมืองซูริค - เมืองซูริค - เมืองซุก - เมืองลูเซิร์น

7 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
Emirates logo
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

7 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนานาชาติดูไบเขตป่าดํายอดเขาจุงเฟราสนามบินซูริคท่าอากาศยานนานาชาติดูไบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 ช้อปปิ้ง :ถนนคาร์ทเนอร์ สตรีท
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
อ. 18 มิ.ย. 24จ. 24 มิ.ย. 24
฿68,999
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - เมืองเวียนนา - ถนนคาร์ทเนอร์ สตรีท
วันที่ 3
เมืองเวียนนา - เมืองฮัลล์สัตทท์ - เมืองซาลส์บูร์ก - เมืองโรเซินไฮม์
วันที่ 4
เมืองโรเซินไฮม์ - เมืองมิวนิค - เขตป่าดํา - เมืองวิลินเก้น
วันที่ 5
เมืองวิลินเก้น - ยอดเขาจุงเฟรา - อินเตอร์ลาเคน - เมืองซูริค
วันที่ 6
เมืองซูริค - เมืองซุก - เมืองลูเซิร์น - สนามบินซูริค
วันที่ 7
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2RAINERS4
3HOLIDAY INN EXPRESS4
4DORMERO VILLINGEN4
5INTERCITY HOTEL 4
6
7

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ