สนามบินจูเวิลชางกี

สนามบินจูเวิลชางกี

วัดแขก

วัดแขก

วัดเจ้าแม่กวนอิม

วัดเจ้าแม่กวนอิม

รหัสทัวร์ TP10072

SPHZ-16.SINGAPORE CITYSCAPE 3D2N NOV-MAY 2024

เส้นทาง : สิงคโปร์ ,

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 3
THAI LION AIR logo
ไทยไลอ้อนแอร์

ไฮไลน์ทัวร์

10 สถานที่ :น้ำพุแห่งความมั่งคั่งย่านคลากคีย์เมอร์ไลอ้อนสนามบินจูเวิลชางกีวัดแขกวัดเจ้าแม่กวนอิมการ์เด้น บาย เดอะเบย์มาริน่า เบย์ แซนวัดพระเขี้ยวแก้วสนามบินจูเวิลชางกี
2 กิจกรรม :ล่องเรือบัมโบทชมโชว์ Wonder Full Light (มาริน่า เบย์ แซน)
1 ช้อปปิ้ง :ย่านถนนออร์ชาร์ด
1 อาหาร :เมนูบักกุ๊ดเต๋
วันอิสระ 1 วัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินจูเวิลชางกี - วัดแขก - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ชมเมืองสิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - เมนูบักกุ๊ดเต๋ - ย่านคลากคีย์ - ล่องเรือบัมโบท - มาริน่า เบย์ แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light (มาริน่า เบย์ แซน)
วันที่ 2
อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 3
วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านถนนออร์ชาร์ด - สนามบินจูเวิลชางกี - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1 HOTEL RE / VALUE THOMSON / IBIS BUDGET SELEGIE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า3
2 HOTEL RE / VALUE THOMSON / IBIS BUDGET SELEGIE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า3
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ