วัดพระเขี้ยวแก้ว

วัดพระเขี้ยวแก้ว

เมอร์ไลอ้อน

เมอร์ไลอ้อน

การ์เด้น บาย เดอะเบย์

การ์เด้น บาย เดอะเบย์

รหัสทัวร์ TP10078

SPHZ-22 VALUE PACKED SINGAPORE 3D2N (SL) DEC-MAY 24

เส้นทาง : สิงคโปร์ ,

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 2
THAI LION AIR logo
ไทยไลอ้อนแอร์

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :วัดพระเขี้ยวแก้วการ์เด้น บาย เดอะเบย์เมอร์ไลอ้อนย่านคลากคีย์มาริน่า เบย์ แซนถนนศิลปะฮาจิเลนวัดเจ้าแม่กวนอิมน้ำพุแห่งความมั่งคั่งวัดลยาง ทู้ป๊กกอง
1 กิจกรรม :ชมโชว์ Wonder Full Light (มาริน่า เบย์ แซน)
1 ช้อปปิ้ง :ย่านถนนออร์ชาร์ด
วันอิสระ 1 วัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 1 วัน
พฤ. 18 เม.ย. 24ส. 20 เม.ย. 24
฿9,999
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 19 เม.ย. 24อา. 21 เม.ย. 24
฿10,999
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 20 เม.ย. 24จ. 22 เม.ย. 24
฿10,999
ติดวันหยุด 1 วัน
พฤ. 25 เม.ย. 24ส. 27 เม.ย. 24
฿10,999
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 27 เม.ย. 24จ. 29 เม.ย. 24
฿10,999

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินจูเวิลชางกี - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ชมเมืองสิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - ย่านคลากคีย์ - มาริน่า เบย์ แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light (มาริน่า เบย์ แซน)
วันที่ 2
อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 3
ถนนศิลปะฮาจิเลน - วัดเจ้าแม่กวนอิม - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ย่านถนนออร์ชาร์ด - วัดลยาง ทู้ป๊กกอง - สนามบินจูเวิลชางกี - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1Hotel 81 star ระดับ 2 ดาว หรือเทียบเท่า2
2โรงแรมทพี่ ัก Hotel 81 star ระดับ 2 ดาว หรือเทียบเท่า2
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ