เมอร์ไลอ้อน

เมอร์ไลอ้อน

วัดพระเขี้ยวแก้ว

วัดพระเขี้ยวแก้ว

การ์เด้น บาย เดอะเบย์

การ์เด้น บาย เดอะเบย์

รหัสทัวร์ TP10077

SPHZ-02.3 TASTEFUL SINGAPORE 3D2N (SQ) NOV 23 - JUN 24

เส้นทาง : สิงคโปร์ ,

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 4
Singapore Airlines logo
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

7 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมอร์ไลอ้อนวัดพระเขี้ยวแก้วการ์เด้น บาย เดอะเบย์มาริน่า เบย์ แซนน้ำพุแห่งความมั่งคั่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กิจกรรม :ล่องเรือบัมโบทชมโชว์ Wonder Full Light (มาริน่า เบย์ แซน)
1 ช้อปปิ้ง :ย่านถนนออร์ชาร์ด
1 อาหาร :เมนูบักกุ๊ดเต๋
วันอิสระ 1 วัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 24 พ.ค. 24อา. 26 พ.ค. 24
฿18,999
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 24 พ.ค. 24อา. 26 พ.ค. 24
฿18,999

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินจูเวิลชางกี - ชมเมืองสิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - ไชน่าทาวน์ (สิงคโปร์) - วัดพระเขี้ยวแก้ว - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - เมนูบักกุ๊ดเต๋ - ล่องเรือบัมโบท - มาริน่า เบย์ แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light (มาริน่า เบย์ แซน)
วันที่ 2
อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 3
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ย่านถนนออร์ชาร์ด - สนามบินจูเวิลชางกี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1 MI HOYTL,GRAND PACIFIC HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า4
2V HOTEL LAVENDER ,TRAVELTINE HOTEL,GRAND PACIFIC HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า4
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ