วัดโป่วหลิน

วัดโป่วหลิน

รหัสทัวร์ TP10157

ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (FREE DAY)

เส้นทาง : ฮ่องกง-ม่าเก๊า , นั่งกระเช้านองปิง 360° - มาเก๊า - สักการะพระใหญ่โป่วหลิน - ขอพรเทพเจ้าแชกงหมิว

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
Hong Kong Airlines logo
ฮ่องกงแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

7 สถานที่ :พระใหญ่เทียนถานวัดโป่วหลินหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงวิหารเซนต์ปอลปารีเซียนเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลเดอะเวเนเซียน มาเก๊า
2 ช้อปปิ้ง :ซิตี้เกท เอ้าท์เลทเซนาโด้สแควร
วันอิสระ 1 วัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 1 วัน
อ. 23 เม.ย. 24ส. 27 เม.ย. 24
฿21,990
฿19,990
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - สถานีตงชุง - นั่งกระเช้านองปิง 360° - วัดโป่วหลิน - พระใหญ่เทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ซิตี้เกท เอ้าท์เลท
วันที่ 3
วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร - ร้านขนมพื้นเมือง - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ปารีเซียน - ลอนดอนเนอร์ - เดอะเวเนเซียน มาเก๊า
วันที่ 4
อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 5

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า 4
3iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า4
4iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า 4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ