อเวนิว ออฟ สตาร์ล

อเวนิว ออฟ สตาร์ล

วัดโป่วหลิน

วัดโป่วหลิน

รหัสทัวร์ TP10159

ฮ่องกง นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ

เส้นทาง : ฮ่องกง , นั่งกระเช้านองปิง 360° - ขอพรเทพเจ้าแชกงหมิว - สักการะพระใหญ่โป่วหลิน - วัดแชกงหมิว

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 4
Emirates logo
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :อเวนิว ออฟ สตาร์ลพระใหญ่เทียนถานวัดโป่วหลินวัดหวังต้าเซียนโรงงานจิวเวอร์รี่เจ้าแม่ทับทิม ทินหัว
1 กิจกรรม :A Symphony Of Lights
1 ช้อปปิ้ง :ซิตี้เกท เอ้าท์เลท
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 11 พ.ค. 24จ. 13 พ.ค. 24
฿19,990
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 17 พ.ค. 24อา. 19 พ.ค. 24
฿18,990
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 18 พ.ค. 24จ. 20 พ.ค. 24
฿18,990
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 25 พ.ค. 24จ. 27 พ.ค. 24
฿19,990
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 31 พ.ค. 24อา. 2 มิ.ย. 24
฿19,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - อเวนิว ออฟ สตาร์ล - A Symphony Of Lights
วันที่ 2
สถานีตงชุง - นั่งกระเช้านองปิง 360° - วัดโป่วหลิน - พระใหญ่เทียนถาน - ซิตี้เกท เอ้าท์เลท - ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
วันที่ 3
วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - เจ้าแม่ทับทิม ทินหัว - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า 4
2iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า 4
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ