ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว หลวงพระบางความงามและวัฒนธรรม, ชมพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ เที่ยวสี่พันดอน. ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของลาวใต้ เมืองเฟือง นั่งรถไฟความเร็วสูง เที่ยววังเวียง

ค้นพบ : 3 แพ็คเกจ
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP11015
ลาว
TTN PLUS

ซุปตาร์...ฮักมะย๋อมมะแย๋ม 4 วัน 3 คืน (APR-OCT 2024) บินเที่ยง-กลับบ่าย

โรงแรม3
มื้ออาหาร8
แอร์เอเชียAir Asia logo
ไฮไลท์น้ำตกตาดกวางสี, สระบลูลากูน, พระธาตุพูสี, วังเวียง, ล่องเรือชมแม่น้ำซอง, วัดพระธาตุหลวง, ประตูชัย (ลาว), ท่าอากาศยานนานาชาติวัตเทย์ (เวียงจันทร์), วัดสีเมือง, หลวงพระบาง, ถ้ำปูคำ, สะพานสีฟ้า (วังเวียง), วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, วัดเชียงทอง, พระราชวังเก่า, วัดวิชุนราช, ออก พบ ตก, ตลาดเช้าหลวงพระบาง, ใส่บาตรข้าวเหนียว,
พ.ค. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
4 วัน 3 คืนเริ่มต้น
฿14,888
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP10753
ลาว
BEST INTER

มหัศจรรย์..หลวงพระบาง สัมผัสธรรมชาติเมืองลาว

โรงแรม4
มื้ออาหาร9
แอร์เอเชียAir Asia logo
ไฮไลท์หลวงพระบาง, นครหลวงเวียงจันทน์, น้ำตกตาดกวางสี, ล่องเรือชมแม่น้ำซอง, นั้งรถไฟความเร็วสูง ลาว - จีน, วังเวียง, วัดเชียงทอง, ใส่บาตรข้าวเหนียว, วัดวิชุนราช, พระธาตุภูษี, พระราชวังเก่า, บ้านช่างฆ้อง, บ้านช่างไห, ตลาดเช้าหลวงพระบาง, ถ้ำนางฟ้า (ลาว), วัดพระธาตุหลวง, ประตูชัย (ลาว), ท่าอากาศยานนานาชาติวัตเทย์ (เวียงจันทร์),
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
4 วัน 3 คืนเริ่มต้น
฿14,999
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP10898
ลาว
BEST INTER

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว

โรงแรม3
มื้ออาหาร7
ไทยไลอ้อนแอร์THAI LION AIR logo
ไฮไลท์นครหลวงเวียงจันทน์, วังเวียง, ใส่บาตรข้าวเหนียว, ประตูชัย (ลาว), หลวงพระบาง, วัดเชียงทอง, พระธาตุภูษี, ถ้ำนางฟ้า (ลาว), น้ำตกตาดกวางสี, วัดพระธาตุหลวง, พระราชวังเก่า, ล่องเรือชมแม่น้ำซอง, อุดรธานี,
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
3 วัน 2 คืนเริ่มต้น
฿11,999
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ