พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(ย่างกุ้ง)

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(ย่างกุ้ง)

รหัสทัวร์ TP10379

มหัศจรรย์ เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทาง : พม่า ,

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 4
Myanmar Airways International logo
เมียนมาร์แอร์เวย์

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :วัดวัดงาทัตจีพระเจดีย์โบตะทาวน์(ย่างกุ้ง)พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(ย่างกุ้ง)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น(หงสา)พระราชวังบุเรงนองพระธาตุอินทร์แขวน(ไจก์ทิโท)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพระธาตุอินทร์แขวน(ไจก์ทิโท)
1 อาหาร :บุฟเฟต์นานาชาติ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 24 พ.ค. 24อา. 26 พ.ค. 24
฿10,999

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินมิงกะลาดง - เมืองย่างกุ้ง - วัดวัดงาทัตจี - พระเจดีย์โบตะทาวน์(ย่างกุ้ง) - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(ย่างกุ้ง) - บุฟเฟต์นานาชาติ
วันที่ 2
เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น(หงสา) - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว(หงสา) - พระธาตุอินทร์แขวน(ไจก์ทิโท)
วันที่ 3
พระธาตุอินทร์แขวน(ไจก์ทิโท) - เมืองย่างกุ้ง - สนามบินมิงกะลาดง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1SUMMIT PARK VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า4
2Kyaikhto, Yoyolae , Golden Rock Hotel หรือเทียบเท่า4
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ