ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า (เมียนมาร์), ประเทศที่มีความงามทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ยังคงความลึกลับ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจ เช่น พระธาตุชเวดากองที่สง่างาม เมืองโบราณของบากัน, และทะเลสาบอินเลที่สวยงาม สัมผัสกับวัฒนธรรมที่เก่าแก่ ลิ้มลองอาหารพม่าที่อร่อยเลิศ และสำรวจตลาดท้องถิ่นที่คึกคัก

ค้นพบ : 4 แพ็คเกจ
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP10379
พม่า
BEST INTER

มหัศจรรย์ เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

โรงแรม4
มื้ออาหาร7
เมียนมาร์แอร์เวย์Myanmar Airways International logo
ไฮไลท์พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(ย่างกุ้ง), เจดีย์ชเวมอดอว์(หงสา), พระเจดีย์โบตะทาวน์(ย่างกุ้ง), พระธาตุอินทร์แขวน(ไจก์ทิโท), เมนูกุ้งแม่น้ำเผา, วัดวัดงาทัตจี, บุฟเฟต์นานาชาติ, เมืองย่างกุ้ง, พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น(หงสา), เมืองหงสาวดี, พระราชวังบุเรงนอง,
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
3 วัน 2 คืนเริ่มต้น
฿10,999
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP10381
พม่า
BEST INTER

มหัศจรรย์..มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก (ขึ้นดอนเมือง)

โรงแรม3
มื้ออาหาร9
เมียนมาร์แอร์เวย์Myanmar Airways International logo
ไฮไลท์เมืองมัณฑะเลย์, ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง(มัณฑะเลย์), วัดกุโสดอ (มัณฑะเลย์), มัณฑะเลย์ฮิลล์, เมืองพุกาม, วัดมนุหะ(พุกาม), วัดกุบยางกี (พุกาม), เมนูกุ้งแม่น้ำเผา, เจดีย์สัพพัญญู, ชมวิหารธรรมยันจี, ชมพระอาทิตย์ตกดิน, เจดีย์ชเวสิกอง(พุกาม), วัดติโลมินโล(พุกาม), เมืองอมรปุระ, ล้างหน้าพระมหามัยมุนี(มัณฑะเลย์), สะพานไม้อูเบ็ง, วัดมหากันดายงค์(อมรปุระ),
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
4 วัน 3 คืนเริ่มต้น
฿13,999
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP10755
พม่า
ZEGO TRAVEL

พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมปุระ ทะเลเจดีย์

โรงแรม3
มื้ออาหาร6
เมียนมาร์แอร์เวย์Myanmar Airways International logo
ไฮไลท์เจดีย์ชเวสิกอง(พุกาม), เมนูกุ้งแม่น้ำเผา, เมืองมัณฑะเลย์, เมืองพุกาม, เมืองอมรปุระ, ล้างหน้าพระมหามัยมุนี(มัณฑะเลย์), สะพานไม้อูเบ็ง, วัดติโลมินโล(พุกาม), วัดมนุหะ(พุกาม), วัดอานันดา (พุกาม), วิหารธรรมมายันจี(พุกาม), ชม พระอาทิตย์ตกดิน และทะเลเจดีย์, ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ, วัดกุโสดอ (มัณฑะเลย์), มัณฑะเลย์ฮิลล์, วิหารสัพพัญญู(พุกาม),
ก.ค. / ส.ค. / ต.ค.
4 วัน 3 คืนเริ่มต้น
฿15,990
listing tour gallery
รหัสทัวร์ TP10756
พม่า
ZEGO TRAVEL

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว)

โรงแรม5
มื้ออาหาร7
เมียนมาร์แอร์เวย์Myanmar Airways International logo
ไฮไลท์เมืองย่างกุ้ง, เมืองหงสาวดี, เมนูกุ้งแม่น้ำเผา, พระธาตุอินทร์แขวน(ไจก์ทิโท), บุฟเฟต์หม้อไฟ, พระราชวังบุเรงนอง, เจดีย์ชเวมอดอว์(หงสา), ไจ้ทีโย (หงสา), พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น(หงสา), พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(ย่างกุ้ง), พระเจดีย์โบตะทาวน์(ย่างกุ้ง), วัดวัดงาทัตจี,
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
3 วัน 2 คืนเริ่มต้น฿13,990
฿8,990
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ