หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ (เจียอี้)

หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ (เจียอี้)

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)

ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)

ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)

รหัสทัวร์ TP10923

ซุปตาร์...ไทเป เทใจให้เราพาไปเที่ยว !! 5 วัน 4 คืน (APR - OCT 24) บินเช้า-กลับบ่าย

เส้นทาง : ไต้หวัน , เมืองไทเป - เมืองอาลีซาน

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

8 สถานที่ :อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)โรงละครแห่งชาติไถจงถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101วัดเหวินหวู่ (หนานโถว)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง)วัดหลงซาน (ไทเป)หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ (เจียอี้)
1 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)
3 ช้อปปิ้ง :ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว (เจียอี้)
1 อาหาร :เมนูปลาประธานาธิบดี (ไต้หวัน)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 12 มิ.ย. 24อา. 16 มิ.ย. 24
฿22,888
฿20,888
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 26 มิ.ย. 24อา. 30 มิ.ย. 24
฿22,888
฿20,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบิน เถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ (เจียอี้) - ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว (เจียอี้)
วันที่ 2
ชิมชาอู่หลง (เจียอี้) - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้) - โรงละครแห่งชาติไถจง - ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย
วันที่ 3
เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - เมนูปลาประธานาธิบดี (ไต้หวัน) - เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 4
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง) - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง) - เมนูพิเศษซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน - ร้านเครื่องสำอางค์(จีหลง) - วัดหลงซาน (ไทเป) - ตลาดกลางคืนหัวซี
วันที่ 5
ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - เมืองเถาหยวน - สนามบิน เถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1RENYI LAKE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
2TWINSTAR HOTEL หรือเทียบเท่า4
3CU HOTEL หรือเทียบเท่า4
4CU HOTEL หรือเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ